شماره اش یادم نیس...

بهت گفته بودم که چقققققدر زیاد پیش میاد وسط این در دست تعمیر بودنا

یهو با خودم بگم

"هی رفیق!این دیگه قراضه شده!

بندازش دور!به فکر یه جدیدش باش!"

 

گمون نکنم!حالا گفتم!حالا که وسط این فکرم که

"هی رفیق! دنیا چرا تموم نمیشه!

ما بلدش نیستیم!"

حالا دارم بهت میگم!

اما تو هم به روی خودت نیار!

و الا از پا درمیای...

/ 0 نظر / 70 بازدید