92

شاید هیچ وقت نباید این همه ساده و بی غل و غش می شدم در دریافت محبت!

شاید اشتباه باشد، از یک جایی به بعد باید ایست داد!

/ 0 نظر / 67 بازدید