نادان

دلم را می گیرم و چشم می دوزم به پوستر پیاده روی عرفه ی کربلا...

نجف...

سیاهی لشکر راه نمی دهند...نمی دهند...

 

بدتر از همه آن روز کذایی است!!

داشتم راه می رفتم

فکر می کردم چه تنبیهی برای خودم تعیین کنم

نرفتن زیر باران ،آنقدر ها هم موثر نبود!

منع از گردش رفتن با رفقا، موثر نبود!

 

"پنج سال دیرتر از زمانی که مقرر است، بفرست مرا به کربلا!"

 

و عقل چیز خوبی است!برای مقرر کردن تنبیه!!

 

 

پ.ن:دعا کنید تنبیهم را ببخشند برایم....

/ 2 نظر / 43 بازدید
عماد

درد دل بود. عاقبت بخیر باشید.

هدی

خیلی سخته هدی خیلی...