90

خیلی چیزا خیلی سخته!
ولی یکیشون که این چن روزه خیلی داره میزنه تو ذوقم
اینه که
با خودت به یه چیزی برسی
بعد از کلی فکر و کلنجار
با خودت که نه البته!با قرآن و حدیث...
بعد مصمم بشی؛
دو نفر موافق فکرت رو ببینی
بذاری ب پای مشورتی ک گفتن "و شاورهم..."
قدم تو راه بذاری؛
از قبل دیدی! ولی الان بیشتر ببینی ک چقدر کم اند هم فکرای تو.
چقدر از آدمای نزدیک و دور که قبولشون داری هم فکر تو نیستن.
چقدر!
و فقط برای اروم شدنت بگی "ولکن اکثرهم لایعقلون"
بعد برا اینکه توهم بر ندارتت بگی "هذا من فضل ربی..."
ولی گاهی
باز پات بخواد که بلغزه

سخته عاقا!سخته
که کلی از آدمایی ک قبول داری یه ور باشن و تو یه ور دگ!
خیلی سخته!
بعد لعنتی!لذتم همونور باشه که تو نیستی!
خب لذت های حلال زیادی داریم!
لذا به صرف اینکه لذت، طرف مخالف آدم باشه، نمیشه گفت طرف درستی وایسادی!   خب بازم میگم!
خیلی سخته!
لذته اونور وایساده
زل زل می زنه تو چشمات
زبون درازی می کنه!
ای وای ای وای...

چه کنم!؟
الهی و ربی...
الهی و ربی!
واقعا!
من لی غیرک؟؟  

/ 0 نظر / 90 بازدید