95

دلم می خواهد سرم را بکوبم به دیوار

و بعد خون جاری شود!

 

فعلا همین!

حیف که در این حد خودخواه نیستم و حیف تر که کله مبارک مال خودم نیست و امانت...

/ 1 نظر / 63 بازدید